Kinderen

Kinderen en hun oren.

Horen begint al op hele jonge leeftijd.

Een goed gehoor bij kinderen is van groot belang voor een normaal verloop van de spraak- en taalontwikkeling. Vaak merkt u als ouders als eerst op dat er misschien iets niet goed is met het gehoor van uw kind. Na bezoeken aan de huisarts, KNO-arts en audiologisch centrum kan het zijn dat bij uw kind inderdaad een hoorprobleem wordt geconstateerd. Voor kinderen met hoorproblemen zijn er net als voor volwassenen verschillende oplossingen die het gehoorverlies verbeteren.

Kinderaudiologie en onderzoek hoorproblemen kinderen

Kinderaudiologie specialiseert zich in hoorproblemen bij kinderen. Onderzoek laat zien dat erfelijk en verworven gehoorverlies bij kinderen zich voor een groot deel openbaart vóór de leeftijd van 8 jaar. Wanneer hoorproblemen boven de leeftijd van 8 jaar voorkomen is lawaaischade hiervan de belangrijkste oorzaak. Een ontsteking in het middenoor met vochtuittreding (Otitis Media met effusie afgekort OME) is de voornaamste veroorzaker van geleidingsverlies. OME komt vooral voor rond het tweede levensjaar en rond de leeftijd van 4-5 jaar. Daarna neemt het risico op OME af met de leeftijd.

Annemiek’s Hoorstudio en uw kind

Annemiek’s Hoorstudio heeft zich gespecialiseerd in kinderen met hoorproblemen. Twijfelt u of uw kind een hoorprobleem heeft? Hebt u vragen over zijn of haar hoorprobleem? Of wilt u kijken wat de oplossingen zijn die wij uw kind kunnen bieden? Kom gerust langs bij Annemiek’s Hoorstudio in Doetinchem of Arnhem.

Onze locaties

Vind hier waar wij ons bevinden.

Annemiek‘s Hoorstudio Arnhem
Bakenbergseweg 72
6814 HG Arnhem
026-3511612
Annemiek’s Hoorstudio Doetinchem
de Veentjes 5
7001 DL Doetinchem
0314-360560 Afspraak maken
AH_0021

Sam, 9

Sam reageert in de klas wat afwezig. Juf heeft mijn ouders aan gesproken en nu in bij Annemiek ben geweest kan ik geweldig horen.

De kinderhoortest en de Geluidstuin

De Nationale Hoorstichting heeft samen met het audiologisch centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum een Kinderhoortest ontwikkeld. Deze hoortest is geschikt voor de deelnemers van het basisonderwijs in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar. Als ouder is het natuurlijk noodzakelijk om hulp te bieden aan jonge kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven. Ook bij kinderen die wel al kunnen lezen en schrijven raadt Annemiek’s Hoorstudio aan om de kinderen door de ouders te laten begeleiden bij de Kinderhoortest. De Kinderhoortest werkt voor een groot deel met plaatjes. Het kind moet proberen om de namen van de plaatjes te verstaan terwijl er achtergrondruis is. Het resultaat van de Kinderhoortest geeft aan of uw kind een goed gehoor heeft, een onvoldoende gehoor of een slecht gehoor.

Voor kinderen van 9 tot 12 jaar is er de interactieve Geluidstuin. De Geluidstuin informeert kinderen op de basisschool over het gehoor en de risico’s van hard geluid. Door kinderen al op de basisschool voor te lichten over de risico’s van lawaai worden zij zich bewust van de gehoorschade die door lawaai kan worden veroorzaakt. De Geluidstuin bevat verder leuke testen, voorlichtingsfilmpjes, informatieblokjes en natuurlijk spelletjes over het belang van een goed gehoor. Voor ouders is er een speciaal onderdeel met praktische tips.

kinderen